โทรศัพท์ +66 (0) 981134784
จองแท็กซี่ไปพัทยาจากสนามบินกรุงเทพในราคาที่ถูกที่สุด