ราคาแท็กซี่พัทยาไปกรุงเทพ

ราคา
Wattaxi Pattaya

โดย Wattaxi
แท็กซี่
30 08 2016

ตัวอย่างราคา

แท็กซี่มิเตอร์ THB EUR USD GBP
จากสนามบินไปพัทยา 1 100 29 32 25
จากพัทยาไปสนามบิน 1 100 29 32 25
จากสนามบินดอนเมืองไปพัทยา 1 300 34 38 29
จาพัทยาไปสนามบินดอนเมือง 1 300 34 38 29


แท็กซี่ส่วนตัว THB EUR USD GBP
จากสนามบินไปพัทยา 1 200 32 35 27
จากพัทยาไปสนามบิน 1 200 32 35 27
จากสนามบินดอนเมืองไปพัทยา 1 500 39 44 34
จาพัทยาไปสนามบินดอนเมือง 1 500 39 44 34

รวมค่าผ่านทางและค่าจอดรถ

ราคาสกุลยูโร ดอลลาร์และปอนด์ ตามอัตราแรกเปลี่ยนวันที่ 30 ส.ค. 2559 โปรดดูอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันเพื่อคำนวณราคาที่แม่นยำ

ขอราคาอื่น